Styret i Trondheim Quiltelag i 2015

Kirsti Evjen Leder            971 02 395          

 

Astrid Martine Berg Nestleder                     

 

Elisabeth Wæhre Kasserer 980 75 281          

 

Laila Skauge

Webansvarlig                     

 

Solveig Kirknes                          Sekretær                     

 

 

Inn- og utmeldinger sendes kasserer på epost; kasserer@trondheimquiltelag.no

Adresseendringer sendes kasserer på epost; kasserer@trondheimquiltelag.no

Øvrige henvendelser sendes leder på epost; leder@trondheimquiltelag.no

Påmelding til kurs; kurs@trondheimquiltelag.no